ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានថ្មីៗអំពីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
photo 2024 05 21 14 51 55

លោក ឡុក វុឌ្ឍី ត្រួតពិនិត្យការងារស្ថាបនាផ្លូវរបស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ចំនួន១ខ្សែ នៅស្រុកស៊ីធរកណ្តាល។

២ ម៉ោងមុន ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ២០២៤
photo 2024 05 23 10 52 05

ឯកឧត្តម ប៊ុន ច័ន្ទវណ្ណៈ អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែឧសភា និងលើកទិសដៅការងារបន្តសម្រាប់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ របស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក

១៥ ម៉ោងមុន ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ២០២៤

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ

ទទួលបាននូវឯកសារ និងរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គភាពនានានៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

កម្រងទស្សនីយភាពនានារបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ទស្សនាកម្រងទស្សនីយភាពនានារបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ