ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានថ្មីៗអំពីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ រៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអប់រំស្តីពី ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីជំងឺអេដស៍កាមរោគ   សុខភាពបន្តពូជ និងគ្រឿងញៀនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ជនបទ

១៥ ម៉ោងមុន ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ២០២៤
23 4

ឯកឧត្តម ឆាយ ឫទ្ធិសែន អញ្ជើញចុះពិនិត្យគុណភាព និងវឌ្ឍនភាពការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់ (DBST) និងផ្លូវបេតុង ចំនួន ៣ខ្សែ នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ

១៦ ម៉ោងមុន ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ២០២៤

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ

ទទួលបាននូវឯកសារ និងរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គភាពនានានៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

កម្រងទស្សនីយភាពនានារបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ទស្សនាកម្រងទស្សនីយភាពនានារបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ