ឯកឧត្ដម ឆាយ ប្ញទ្ធិសែន ជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្រ្ដីរាជការ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា-កូរ៉េ

  • ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ម៉ោង ១០:៤៤ ព្រឹក
ចែលរំលែក

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ