រដ្ឋមន្រ្ដីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចុះត្រួតពិនិត្យការជួសជុលផ្លូវរងការខូចខាតដោយទឹកជំនន់នៅស្រុកទ្រាំងខេត្តតាកែវ

  • ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ម៉ោង ២:២៥ ល្ងាច
ចែលរំលែក

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ