ឯកឧត្តម ឆាយ ឫទ្ធិសែន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ផ្ញើសារលិខិតរំលែកទុក្ខ ជូនចំពោះ លោកជំទាវ ហូ សុវណ្ណិកា រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ

Share your thoughts