ក្រុមការងារនៃមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តពោធិ៍សាត់ បានចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីការបង្ការទប់ស្កាត់ការរីកដាលជំងឺកូវីត១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន

នាថ្ងៃទី២៩-៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារនៃមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តពោធិ៍សាត់ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសចុះត្រួតពិនិត្យការសាងសង់ផ្លូវលំដីស បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីការបង្ការទប់ស្កាត់ការរីកដាលជំងឺកូវីត១៩ ជូនបងប្អូនពលករដែលបានចូលរួមកំលាំងពលកម្មការងារលើកដីស ដែលជាគម្រោងសាច់ប្រាក់ពលកម្មសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធជនបទ និងការគាំទ្រកសិករ នៅភូមិបណ្តាភូមិគោលដៅអនុវត្តគម្រោង ភូមិ ត្រពាំង រំដេញ – ភូមុិក្រឡាញ់ ឃុំក្បាលត្រាច ស្រុកក្រគរ សរុបចំនួន៨៩គ្រួសារ និងក្នុងភូមិតាំងគោក ឃុំតាលោ ស្រុកតាលោសែនជ័យ ខេត្តពោធិ៍សាត់ បានចំនួន ៦៧គ្រួសារ ក្នង ឱកាសផ្សព្វផ្សាយ ក្រមការងារក៏បានចែកជូននូវផ្ទាំងរូបភាព អប់រំ ការលាងសំអាតដៃចំនួន ១៩០សន្លឹក -វិធីកាត់បន្ថយហានិភ័យពីការឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន ១៩០ សន្លឹក និងសាប៊ូលាងដៃមួយចំនួនផងដែរ។

Share your thoughts