កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមករា និងពិភាក្សាលើកទិសដៅការងារអនុវត្ដសម្រាប់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ របស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងបុគ្គលិក

ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ៧ កើត ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ លោក លាភ សំណាង ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក បានដឹកនាំមន្រ្តីរាជការក្រោមឱវាទនាយកដ្ឋានប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមករា និងពិភាក្សាលើកទិសដៅការងារអនុវត្ដសម្រាប់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីពង្រេឹងរបៀបរបបការងារឲ្យកាន់តែប្រសើរ និងមានប្រសិទ្ធិភាពការងារ។

Share your thoughts