អបអរសាទរ ទិវាបរិស្ថានជាតិ និងបរិស្ថានពិភពលោក ខួបលើកទី២៨ ក្រោមប្រធានបទ ”ការកែប្រែគុណភាពដី រហោស្ថានកម្ម និងភាពធន់នឹងគ្រោះរាំងស្ងួត“ (៥ មិថុនា ១៩៩៦ – ៥ មិថុនា ២០២៤)

  • ថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ម៉ោង ៦:៤៦ ព្រឹក
  • សារលិខិត
ចែលរំលែក
បរិស្ថាន copy

បរិស្ថាន copy

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ