អបអរសាទរ ខួបទី៧៥ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ (១មិថុនា)

  • ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ម៉ោង ៦:៥៥ ព្រឹក
  • សារលិខិត
ចែលរំលែក
International Childrens Day copy

អបអរសាទរ ខួបទី៧៥ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ (១មិថុនា) ក្រោមប្រធានបទ៖ ការវិនិយោគលើកុមារថ្ងៃនេះ សំដៅបង្កើនមូលធនមនុស្ស ក្នុងយុគសម័យបរិវត្តកម្មឌីជីថល
#ផ្ទាំងរូបភាពបង្កើតឡើងអោយAI

១ មិថុនា ១៩៤៩ ~ ១ មិថុនា ២០២៤

International Childrens Day copy

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ