អបអរសាទរ ទិវាពិភពលោកគ្មានថ្នាំជក់ ខួបលើកទី ៣៧ ក្រោមប្រធានបទ “បង្ការកុមារនិងយុវជនពីការបំផ្លាញរបស់ឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់” ៣១ ឧសភា ១៩៨៧ – ៣១ ឧសភា ២០២៤

  • ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ម៉ោង ៣:៣៥ ល្ងាច
  • សារលិខិត
ចែលរំលែក
smoke copy

smoke copy

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ