សូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការអនុវត្តគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណន-តេជោ ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រធានព្រឹទ្ធសភា និងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងបច្ចុប្បន្នបន្តការដឹកនាំប្រកបដោយបញ្ញាញាណ របស់ សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លើគម្រោង ព្រែកជីកហ្វូណន-តេជោ។

  • ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ម៉ោង ៦:០០ ព្រឹក
  • សារលិខិត
ចែលរំលែក
1 4

យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរាជធានី ខេត្តទាំង២៥ ព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការអនុវត្តគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណន-តេជោ ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រធានព្រឹទ្ធសភា និងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងបច្ចុប្បន្នបន្តការដឹកនាំប្រកបដោយបញ្ញាញាណ របស់ សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លើគម្រោង ព្រែកជីកហ្វូណន-តេជោ។

1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 scaled 6 4

1 7 2 7 3 6 4 6 5 6 6 6

1 8 2 8

photo 2024 04 28 08 23 06 photo 2024 04 28 08 23 07 2 photo 2024 04 28 08 23 07 3 photo 2024 04 28 08 23 07 4 photo 2024 04 28 08 23 07 photo 2024 04 28 08 23 08 2 photo 2024 04 28 08 23 08 3 photo 2024 04 28 08 23 08 photo 2024 04 28 08 23 15 2 photo 2024 04 28 08 23 15 3 photo 2024 04 28 08 23 15 4 photo 2024 04 28 08 23 15 photo 2024 04 28 08 23 16 photo 2024 04 28 08 23 17 2 photo 2024 04 28 08 23 17 3 photo 2024 04 28 08 23 17 photo 2024 04 28 08 23 28 2 photo 2024 04 28 08 23 28 3 photo 2024 04 28 08 23 28 4 photo 2024 04 28 08 23 28 5 photo 2024 04 28 08 23 28 6 photo 2024 04 28 08 23 28 photo 2024 04 28 08 23 29 2 photo 2024 04 28 08 23 29 3 photo 2024 04 28 08 23 29

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ