មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តប៉ៃលិន រៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី ផែនការសកម្មភាពផ្តោតលើកម្មវិធីទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទ នៅតាមសហគមន៍ សាលារៀន មណ្ឌលសុខភាព

ខេត្តប៉ៃលិន ៖ នាថ្ងៃចន្ទ ២កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តប៉ៃលិន បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី ផែនការសកម្មភាពផ្តោតលើកម្មវិធីទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទ នៅតាមសហគមន៍ សាលារៀន មណ្ឌលសុខភាព ក្រោមអធិបតីភាពលោក រស់ នឿន អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិន។

 

ជាលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំទទួលបាន៖

១- បានជ្រើសរើសយកមណ្ឌលសុខភាពចំនួន ៤កន្លែង សម្រាប់ចុះអង្កេតពាក់ព័ន្ធការងារផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យ

 

២- បានជ្តើសរើសយកសាលាចំនួន ៤ ដើម្បីធ្វើការចុះអង្កេត

 

៣- បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទចុះអង្កេតតាម សាលា និង មណ្ឌលសុខភាព គឺនៅសប្តាហ៍ទី ៤ នៃខែមីនាខាងមុខ

 

៤- បានជ្រើសរើសជនបង្គោល របស់មន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡា និងគ្រូបង្គោលរបស់មន្ទីរ សុខាភិបាល

 

៥- ក្រុមការងារទាំងអស់បានយល់ពីកំរងសំណួរ សម្រាប់ចុះអង្កេត តាមសាលា និងមណ្ឌលសុខភាព

 

៦- មន្រ្ដី នៃមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត និងមន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាចុះអង្កេត តាមសាលាបឋមសិក្សា

 

៧- មន្រ្ដី នៃមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងមន្ទីរសុខាភិបាល ចុះអង្កេតតាមមណ្ឌលសុខភាព ៕

Share your thoughts