លោក ហេង សុខអេង ដឹកនាំមន្ត្រីនៃមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដើម្បីប្រមូលធាតុចូលបន្ថែមអំពីដំណើរការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ NRMIS សម្រាប់ដំណាក់កាលទី៣

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ៖ នាថ្ងៃអង្គារ ៤រោច ខែមាឃ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ លោក ហេង សុខអេង ប្រធានមន្ទីរ បានដឹកនាំលោកអនុប្រធានមន្ទីរ និងប្រធានការិយាល័យចំនួន៥រូប នៃមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដើម្បីប្រមូលធាតុចូលបន្ថែមអំពីដំណើរការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ NRMIS សម្រាប់ដំណាក់កាលទី៣ តាមប្រព័ន្ធនិម្មិត(ZOOM meeting ) នៅសាលប្រជុំមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តឧត្តរមានជ័យ៕

Share your thoughts