ក្រុមការងារបច្ចេកទេស ផ្កត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទ នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតប្រកបដោយចីរភាព

ចែលរំលែក
photo 2024 01 29 08 57 21

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃចន្ទ ៤រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំថោះ បញ្ចសក័ ព ស ២៥៦៧ ត្រូវនិងថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមការងារបច្ចេកទេស ផ្កត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទ នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតប្រកបដោយចីរភាព ។ កិច្ចប្រជុំមានរយៈពេលពីរថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ដែលមានសមាសភាពចូលរួមពី លោក លោកស្រី ប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យ លោក លោកស្រី ប្រធាន អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន លោក លោកស្រីក្រុមការងារទឹកស្អាត និងអនាម័យ ពីមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងក្រុមការងារអង្គការអភិវឌ្ឍជំនាញទឹកស្អាត និងអនាម័យ ។

ជាលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំ៖ ក្រុមការងារ បានពិនិត្យ  ពិភាក្សា និងកែសម្រួលទៅលើខ្លឹមសារ ដើម្បីផ្តល់ជាធាតុចូលក្នុងការបង្កើតសៀវភៅណែនាំសម្រាប់គ្រូបង្គោល សម្រាប់កម្មវិធីទឹកស្អាតនិងអនាម័យ ដែលមានចំនួន ១១ មេរៀន ។

photo 2024 01 29 08 57 20photo 2024 01 29 08 57 21 2photo 2024 01 29 08 57 21

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ