ឯកឧត្តម ឆាយ ឫទ្ធិសែន ផ្ញើសារចូលរួមអបអរសាទរជូនលោកជំទាវបណ្ឌិត ពេជ ចន្ទមុន្នី ក្នុងឱកាសទទួលបានពានកិត្តិយស ថ្នាក់មាសរបស់ មិត្តកាយឫទ្ធិនារីតំបន់អាស៉ីប៉ាស៉ីហ្វិក និងប្រកាសនីយបត្រ ថ្នាក់សកលរបស់ OB-PS

Share your thoughts