វិបស្សនាប្រចាំឆ្នាំ ស្ដីពីការឆ្លុះបញ្ចាំងការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង SAAMBAT ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ភួង សោភា រដ្ឋលេខាធិការ

ចែលរំលែក
1

នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ១៣ កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ ទី ០៦ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ គម្រោងគាំទ្រនិរន្តរភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ ដើម្បីទីផ្សារកសិករ និងពាណិជ្ជូបណីយកម្មកសិកម្ម (SAAMBAT)។ បានរៀបចំ វិបស្សនាប្រចាំឆ្នាំ ស្ដីពីការឆ្លុះបញ្ចាំងការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង SAAMBAT ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ភួង សោភា រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកសម្រសម្រួលគម្រោង នៅសណ្ឋាគារ River Tree Villa and Resort ខេត្តកំពត។

1234567

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ