សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង ក្រោមប្រធានបទ « ទឹកស្អាត អនាម័យ និងវិធីបង្ការរោគ »

ចែលរំលែក
photo 2022 07 25 18 03 22

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ(MRD) សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ( IU ) និងអង្គការវ័តធឺអែត (WaterAid Cambodia) បានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងលើប្រធានបទ ទឹកស្អាត អនាម័យ និងវិធីបង្ការរោគ ។

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោមនេះ ៖

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង ក្រោមប្រធានបទ « ទឹកស្អាត អនាម័យ និងវិធីបង្ការរោគ »

ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ(MRD) សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ( IU ) និងអង្គការវ័តធឺអែត (WaterAid Cambodia) បានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងលើប្រធានបទ ទឹកស្អាត អនាម័យ និងវិធីបង្ការរោគ សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១២ ទាំងគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋ និងឯកជនទាំងអស់។ គោលបំណងនៃកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគឺដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង និងលើកទឹកចិត្តសិស្សស្តីពី សុខភាព អនាម័យ ទឹកស្អាត និងវិធីបង្ការរោគក្នុងសហគមន៍ នៅគ្រឹះស្ថានសិក្សាតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងផ្តល់ឱកាសឱ្យយុវជនបញ្ចេញសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈ។

គណៈគ្រប់គ្រងសាលា និងសិស្សានុសិស្ស ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមរួសរាន់ បំពេញលក្ខខ័ណ្ឌ ដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងខាងលើនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Facebook Page របស់នាយដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលនិងស្រាវជ្រាវ នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឬ Facebook Page របស់សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ(IU) ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ 012 805 602 , 017 484 809 , 016 423 666 , 012 590 003 , 096 463 4500។

photo 2022 07 25 18 03 39

photo 2022 07 25 18 03 22photo 2022 07 25 18 03 29photo 2022 07 25 18 03 31

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ