ការងារថែទាំខួបផ្លូវដោយក្រាលក្រួសក្រហមចំនួន ០១ខ្សែ

នៅពីថ្ងទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ លោក នួន សុខា ប្រធានក្រុមទី១ នៃផ្នែកតាមដានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ របស់ក្រុមការងារ (ក.ត.វ) បានចុះត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃការងារបញ្ចប់សុពលភាព លេីការងារថែទាំខួបផ្លូវដោយក្រាលក្រួសក្រហមចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ១០ ៨០០ម ទទឹងខ្នងលើ ៥ម កម្រាស់ ០,២ម និងសាងសង់លូមូលមុខពីរមុខកាត់ ១ម ប្រវែង ៨ម ចំនួន ០១កន្លែង ត្រង់គ.ម ០៦+៥០០ និងលូប្រអប់មុខពីរ (2W3 x H2.5 x 8m) ចំនួន ០១កន្លែង ត្រង់គ.ម ០៧+៧០០ ស្ថិតក្នុងឃុំជីផាត ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង (គម្រោងឆ្នាំ ២០២១ ) ដែលអនុវត្តដោយ មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តកោះកុង (គម្រោងលេខ៖ DRR-PM-2021-No.007)

បន្ទាប់ពីក្រុមការងារបានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃរួចមក បានផ្តល់នូវសចក្តីណែនាំឱ្យអ្នកទទួលការ ធ្វើការកៀរសម្រួលដី ដែលមាននៅលើតួផ្លូវឡើងវិញ កាត់តម្រឹមរុក្ខជាតិ និងកូនឈើដែលដុះនៅតាមសងខាងផ្លូវ និងលូប្រអប់ឲ្យបានស្អាតល្អ។

Share your thoughts