ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក រ៉ាប៊ុន បានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសិទអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីនវានុវត្តន៍តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការរៀបចំផែនការស្តារឡើងវិញប្រកបដោយបរិយាប័ន្នបន្ទាប់ពី Covid-19 បញ្ចប់ “ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Conference

ចែលរំលែក
photo 2021 03 17 17 01 57

នៅថ្ងៃពុធ ៤កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសិទអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីនវានុវត្តន៍តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការរៀបចំផែនការស្តារឡើងវិញប្រកបដោយបរិយាប័ន្នបន្ទាប់ពី Covid-19 បញ្ចប់ “ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Conference

Southeast Asia Development Symposium 2021 Innovation through Collaboration:Planning for Inclusive Post- COVID-19 Recovery” ( Virtual Meeting)

សន្និសីទអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រចាំឆ្នាំគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ចែករំលែកចំណេះដឹង ដែលរៀបចំដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី សម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ទល់ឥទិ្ធពលនៃជំងឺរាតត្បាត (COVID-១៩) ទៅលើសេដ្ឋកិច្ច និងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន។ ក្នុងសុន្ទរកថាបើក លោក Masatsugu Asakawa ប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានស្នើសុំអោយពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការចូលួមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគ និង ការ ធានាឲ្យបាន នូវ ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយ ចីរភាព និង បរិយាបន្ន។លោកក៏បានបញ្ជាក់ថា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីមានផែនការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ ដើម្បីកៀរគរធនធាន ផ្លាស់ប្តូរនូវចំណេះដឹង បទពិសោធន៍រវាងគ្នាទៅវិញទៅមក និងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការផងដែរ។

សន្និសីទនេះ មានការចូលរួមពីវាគ្មិនសំខាន់ៗជាច្រើន ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រួមមាន ស្ថាប័នរដ្ឋ តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិ, ក្រុមហ៊ុន google, International Vaccine Institute ជាដើម ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនូវចំណេះដឹង បទពីសោធន៍ បញ្ហា ការប្រឈមនានាលើការអភិវឌ្ឍ និង ការឆ្លើយតប ទៅនឹង ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩។

photo 2021 03 17 17 01 57photo 2021 03 17 15 09 42photo 2021 03 17 15 09 45photo 2021 03 17 15 09 55photo 2021 03 17 15 10 00photo 2021 03 17 15 10 06photo 2021 03 17 15 10 17photo 2021 03 17 15 10 20photo 2021 03 17 15 10 23

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ