សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ស្ពានបេតុងគៀនជ្រៃ ជាបណ្តោះអាសន្ន ស្ថិតក្នុងភូមិគៀនជ្រៃ ឃុំគៀនជ្រៃ ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម

ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សូមជូនដំណឹងពីការផ្អាកធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ ស្ពានបេតុង ព្រែកជ្រៃ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកជ្រៃ ឃុំព្រែកជ្រៃ ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម។

Image may contain: text

Share your thoughts