សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ថ្កោលទោសចំពោះទង្វើក្បត់ជាតិរបស់ ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី ដែលបានប្រមាថដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើង

Share your thoughts