ផ្លូវជនបទ ប្រវែង ២៣ ៩២០ម៉ែត្រ ត្រូវបានថែទាំខួប ដោយមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តសៀមរាប និងឧត្ដរមានជ័យ

  • ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ម៉ោង ១:២៤ ល្ងាច
ចែលរំលែក

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ