វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការកសាងសមត្ថភាពដល់គ្រូបង្គោលសម្រាប់បង្រៀនបន្ដដល់សហគមន៍គោលដៅរបស់គម្រោង នៃមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ៖ នៅថ្ងៃចន្ទ ៨រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ លោក សួន សុវន្ដារ អនុប្រធានមន្ទីរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងជាប្រធានក្រុមសម្របសម្រួល នៃគម្រោងការកសាងភូមិសន្ដិភាព តាមរយៈការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជនបទចម្រុះ បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការកសាងសមត្ថភាពដល់គ្រូបង្គោលសម្រាប់បង្រៀនបន្ដដល់សហគមន៍គោលដៅរបស់គម្រោង ។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះមានរយៈពេលពីរថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលសមាសភាពចូលរួមមាន:

-ទីប្រឹក្សាគម្រោង ៩នាក់ ស្រី ២នាក់

-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ដ ចំនួន ៣ខេត្ដ គោលដៅ សរុបចំនួន ២៥នាក់ ស្រី ៥នាក់ (ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ ១១នាក់, ខេត្ដបាត់ដំបង ៦នាក់ និងខេត្ដប៉ៃលិន ៨នាក់)

-មន្ទីរកិច្ចការនារី ៩នាក់ ស្រី ៩នាក់(ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ ៣នាក់, ខេត្ដបាត់ដំបង ៣នាក់ និងខេត្ដប៉ៃលិន ៣នាក់)

-គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្ដរាយថ្នាក់ខេត្ដ ៧នាក់ ស្រី ៣នាក់ ស្រុក ១២នាក់ ស្រី ៤នាក់ ។

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទដូចខាងក្រោម:

១.ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រួសារ

២.បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល(Digital)

៣.សមភាពយេនឌ័រ

៤.ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

៥.វិធីសាស្រ្ដក្នុងការបង្រៀន និងការសរសេររបាយការណ៍

៦.ការរៀបចំផែនការបង្រៀនបន្ដ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ មានគោលបំណង ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលកសាងសមត្ថភាពគ្រូបង្គោល សម្រាប់យកទៅបង្រៀនបន្ដដល់សហគមន៍ នៅភូមិគោលដៅនៃគម្រោងភូមិសន្ដិភាពកម្ពុជា-កូរ៉េ ។

Share your thoughts