សេចក្តីស្រាយបំភ្លឺពត៌មាន​របស់មន្ទីអភិវឌ្ឍន៍​ ខេត្តរតនគិរី ពាក់ព័ន្ធផ្លូវមួយខ្សែស្ថិតនៅក្នុងឃុំចាងអ៊ុង​ ស្រុងអូជុំ​ ខេត្តរតនគិរី

ចែលរំលែក
photo 2023 12 29 06 05 04

photo 2023 12 29 06 05 04

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ