លោក ខុន លីដូ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានថែទាំសុខភាពជនបទ បានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ និងវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្នាំ២០២១-២០២៥ នៃគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស់ឆ្នាំ២០១៧-២០៣០ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្ដម គន់ ជាស៊ីន អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ។ 

នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ១៤កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ លោក ខុន លីដូ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានថែទាំសុខភាពជនបទ បានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ និងវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្នាំ២០២១-២០២៥ នៃគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស់ឆ្នាំ២០១៧-២០៣០ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្ដម គន់ ជាស៊ីន អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ដោយមានសមាសភាពចូលរួមពីតំណាងក្រសួង ស្ថាប័ន និងអង្គការដៃគូ សរុបចំនួន ១៣៥នាក់។

អង្គសិក្ខាសាលាមានគោលបំណងសំខាន់ៗចំនួន ៣ រួមមាន៖
១. ផ្សព្វផ្សាយអំពីផែនការសកម្មភាពដំណាក់កាលទី២ នៃគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស់ ២០១៧-២០៣០
២. ពិនិត្យការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពដំណាក់កាលទី២ នៃគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស់ ២០១៧-២០៣០ ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
៣. ប្រមូលធាតុចូលក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយជាតិស្តីពីសមាគមមនុស្សចាស់៕

Share your thoughts