សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទស្តីពីវិធានការឆ្លើយតបការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ដោយសារការប្រែប្រួលធាតុអាកាស

ចែលរំលែក
75429694 2678198285571237 5272634244936499200 n

ដោយទទួលបានការណែនាំពីរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានចេញសេចក្តីណែនាំដល់អង្គភាពក្រោមឱវាទលើវិធានការឆ្លើយតបការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

Image may contain: text

Image may contain: text

 

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ