នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ប្រធាននាយកដ្ឋាន

តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ជាអង្គភាព​មួយចំណុះ​ឲ្យ​ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មាន​ភារកិច្ច និង​ការទទួលខុសត្រូវលើការងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង មានចំនួន ២០ ចំណុចដែលបានចែងក្នុងប្រកាសស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យចំណុះនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។ នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មានការិយាល័យ​ចំណុះ​ដូច​ខាងក្រោម ៖

១-      ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក

២-     ការិយាល័យសវនកម្មទី ១

៣-     ការិយាល័យសវនកម្មទី ២

​​​៤-      ការិយាល័យសវនកម្មទី ៣

៥-      ការិយាល័យសវនកម្មទី ៤

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានថ្មីៗអំពីនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៥រោច ខែមាឃ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ...
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖ នាថ្ងៃពុធ៤រោច ខែមាឃ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តត្បូងឃ្មុំ ...

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង-នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

យោងអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋាន សវនកម្ម ផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ប្រកាសលេខ ០១៩៥/០៨ ក.អ.ជ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យចំណុះ នាយកដ្ឋានសវនកម្ម ផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក
 • គ្រប់គ្រង ចរាចររាល់ឯកសាររដ្ឋបាល
 • កសាងផែនការ
 • រៀបចំកម្មវិធី និងកាលវិភាគ
 • បូកសរុបធ្វើរបាយការណ៍នានា និងសរុបផែនការ​
 • ទទួលភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន​ប្រគល់ឲ្យ
ការិយាល័យ
សវនកម្មទី ១
 • ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា
 • បរិស្ថាន
 • ទទួលភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ
ការិយាល័យ
សវនកម្មទី ២
 • ប្រតិបត្តិការ
 • តាមដានការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍សវនកម្ម
 • ទទួលភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ
ការិយាល័យ
សវនកម្មទី ៣
 • សម្មិទ្ធិកម្ម
 • អនុលោមភាព
 • ទទួលភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ
ការិយាល័យ
សវនកម្មទី ៤
 • ហិរញ្ញវត្ថុ
 • ការបន្លំ
 • យន្តការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង
 • ទទួលភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីរបស់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ ១៦៩(ឆេកូឆ្លូវ៉ាគី) កាច់ជ្រុងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី
រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ +៨៥៥ ២៣ ៨៨៤ ៥៣៩
ទូរសារលេខៈ +៨៥៥ ២៣ ៩៩១ ១១៧
អ៊ីម៉ែល: Info@mrd.gov.kh
គេហទំព័រ: www.mrd.gov.kh
ទំព័រហ្វេសប៊ុក: www.facebook.com/mrdcambodia
YouTube Channel: www.youtube.com/MinistryofRuralDevelopment

ផែនទីបង្ហាញទីតាំងទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ