ក្រុមការងារការិយាល័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ នៃមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តក្រចេះ ចុះផ្សព្វផ្សាយការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹង លើការប្រតិបត្តិអនាម័យ ការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត ការទុកដាក់ទឹកផឹកមានសុវត្ថិភាព និងបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមលើគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកទុយោសហគមន៍ខ្នាតតូច

ខេត្តក្រចេះ ៖ នាថ្ងៃអង្គារ ១០រោច ខែមាឃ ឆ្នាំថោះ ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមការងារការិយាល័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ នៃមន្ទីរឣភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តក្រចេះ រដ្ឋបាលឃុំបឹងចារ និងមន្រ្តីសម្របសម្រួលទឹកស្អាត និងអនាម័យ របស់យូនីសេហ្វ បានចុះផ្សព្វផ្សាយការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹង លើការប្រតិបត្តិអនាម័យ ការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត ការទុកដាក់ទឹកផឹកមានសុវត្ថិភាព និងបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមលើគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកទុយោសហគមន៍ខ្នាតតូច ភូមិឥន្ទជ័យ ក្រោមការគាំទ្រពីមូលនិធិសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារ និងមូលនិធិ AEON1%CLUB ស្ថិតនៅភូមិឥន្ទជ័យ ឃុំបឹងចារ ស្រុកសំបូរ ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុប ៤២នាក់ ស្រ្តី២៧នាក់។

 

ក្នុងដំណើរនៃការផ្សព្វផ្សាយនេះ ក៏មានការផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដោយឡែកពីក្រុមការងារព័ត៌មានយូនីសេហ្វ ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទទួលផលពីគម្រោង គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងគោលបំណងរៀបចំចងក្រងឯកសារសមិទ្ធិផលប្រចាំឆ្នាំ និងស្វែងរកការគាំទ្របន្ថែម សម្រាប់ឆ្លើយតបនិងបំពេញតម្រូវការខ្វះខាតនៅតាមសហគមន៍ក្នុងតំបន់បរិស្ថានប្រឈមដទៃទៀត៕

Share your thoughts