ការចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយការបំប៉នសមត្ថភាពបន្ថែម ស្តីពី “សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និងភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព” ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ  និងសិស្សានុសិស្ស សរុបសរុបចំនួន ៧៤១ នាក់ ស្រ្តី ៣៦៥ នាក់ មកពីសាលាចំនួន ០៤ (សាលាបឋមសិក្សាទួលកណ្តោល, អនុវិទ្យាល័យទួលកណ្តោល សាលាបឋមសិក្សាអណ្តោត និងនិសាលាបឋមសិក្សាពន្លាក) ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្តោយខ្សែផ្លូវគម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទជំហានទី៣

ចែលរំលែក
photo 2024 03 02 18 29 29

ខេត្តត្បូងឃុំ្ម៖ កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៤ មន្ត្រីសង្គម និងបរិស្ថាន របស់គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទជំហ៊ានទី៣ នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានសហការជាមួយមន្រ្តីគម្រោងមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តត្បូងឃ្មុំ រួមជាមួយ ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំជីគរ ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំកណ្តោលជ្រុំ និង ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំចុងជាច  ធ្វើការចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយការបំប៉នសមត្ថភាពបន្ថែម ស្តីពី “សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និងភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព” ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ  និងសិស្សានុសិស្ស សរុបសរុបចំនួន ៧៤១ នាក់ ស្រ្តី ៣៦៥ នាក់ មកពីសាលាចំនួន ០៤ (សាលាបឋមសិក្សាទួលកណ្តោល, អនុវិទ្យាល័យទួលកណ្តោល សាលាបឋមសិក្សាអណ្តោត និងនិសាលាបឋមសិក្សាពន្លាក) ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្តោយខ្សែផ្លូវគម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទជំហានទី៣  សរុបចំនួន ០២ ខ្សែរួមមាន៖

-ខ្សែទី១. ផ្លូវជាតិលេខ១១-ទួលកណ្តោល ប្រវែង ៩.៩០ គីឡូម៉ែត្រ

-ខ្សែទី២. កណ្តោលជ្រុំ-ចារធំ ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ប្រវែង ១៥.១០ គីឡូម៉ែត្រ

photo 2024 03 02 18 29 24photo 2024 03 02 18 29 25photo 2024 03 02 18 29 27 2photo 2024 03 02 18 29 27photo 2024 03 02 18 29 28photo 2024 03 02 18 29 29photo 2024 03 02 18 29 30photo 2024 03 02 18 29 31photo 2024 03 02 18 29 32

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ