ឯកឧត្តម ឆាយ ឫទ្ធិសែន អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីជំរុញការងារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

  • ថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ម៉ោង ២:០៨ ល្ងាច
ចែលរំលែក

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ