February 27, 2018 Chhavorn SENG0

ក. ស្ថានភាព​ទូទៅៈ

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ដ្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៨ នាក់ ក្នុងនោះ

-វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ដ្រី ១ នាក់ )
-ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៧ នាក់ (បុរស ១ នាក់ )
-គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ដ្រី ១ នាក់ )
-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​ការិនី​ចំនួន ៧ នាក់
-និង​មន្ដ្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗចំនួន ២៤ នាក់។February 27, 2018 Chhavorn SENG0

 

ក. ស្ថានភាព​ទូទៅៈ

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ដ្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៧ នាក់ ក្នុងនោះ

- វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ដ្រី ១ នាក់ )

- ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៧ នាក់ (បុរស ១ នាក់ )

- គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ដ្រី ១ នាក់ )

- គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​ការិនី​ចំនួន ៧ នាក់

- និង​មន្ដ្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗចំនួន ២៣ នាក់។February 27, 2018 Chhavorn SENG0

 

ក. ស្ថានភាព​ទូទៅៈ

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ដ្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៨ នាក់ ក្នុងនោះ

- វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ដ្រី ១ នាក់ )

- ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៧ នាក់ (បុរស ១ នាក់ )

- គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ដ្រី ១ នាក់ )

- គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​ការិនី​ចំនួន ៧ នាក់

- និង​មន្ដ្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗចំនួន ២៤ នាក់។February 27, 2018 Chhavorn SENG0

 

ក. ស្ថានភាព​ទូទៅៈ

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ដ្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៨ នាក់ ក្នុងនោះ

- វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ដ្រី ១ នាក់ )

- ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៧ នាក់ (បុរស ១ នាក់ )

- គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ដ្រី ១ នាក់ )

- គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​ការិនី​ចំនួន ៧ នាក់

- និង​មន្ដ្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗចំនួន ២៤ នាក់។February 27, 2018 Chhavorn SENG0

 

ក. ស្ថានភាព​ទូទៅៈ

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ដ្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៨ នាក់ ក្នុងនោះ

- វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ដ្រី ១ នាក់ )

- ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៧ នាក់ (បុរស ១ នាក់ )

- គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ដ្រី ១ នាក់ )

- គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​ការិនី​ចំនួន ៧ នាក់

- និង​មន្ដ្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗចំនួន ២៤ នាក់។February 27, 2018 Chhavorn SENG0

 

ក. ស្ថានភាព​ទូទៅៈ

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ដ្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៨ នាក់ ក្នុងនោះ

- វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ដ្រី ១ នាក់ )

- ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៧ នាក់ (បុរស ១ នាក់ )

- គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ដ្រី ១ នាក់ )

- គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​ការិនី​ចំនួន ៧ នាក់

- និង​មន្ដ្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗចំនួន ២៤ នាក់។February 27, 2018 Chhavorn SENG0

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ដ្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៨ នាក់ ក្នុងនោះ

- វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ដ្រី ១ នាក់ )

- ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៧ នាក់ (បុរស ១ នាក់ )

- គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ដ្រី ១ នាក់ )

- គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​ការិនី​ចំនួន ៧ នាក់

- និង​មន្ដ្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗ ចំនួន ២៤ នាក់។February 27, 2018 Chhavorn SENG0

 

ក. ស្ថានភាព​ទូទៅ

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ត្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៨ នាក់ ក្នុងនោះ

- វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ត្រី ១ នាក់ )

- ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៧ នាក់ (បុរស ១ នាក់ )

- គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ត្រី ១ នាក់ )

- គិលានុបដ្ឋាក​យី​កា-គិលានុបដ្ឋាក​យី​ការ​ជនី​ចំនួន ៧ នាក់

- និង​មន្ត្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗ ចំនួន ២៤ នាក់។February 27, 2018 Chhavorn SENG0

 

ក. ស្ថានភាព​ទូទៅៈ

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ដ្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៨ នាក់ ក្នុងនោះ

- វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ដ្រី ១ នាក់ )

- ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៧ នាក់ (បុរស ១ នាក់ )

- គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ដ្រី ១ នាក់ )

- គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​ការិនី​ចំនួន ៧ នាក់

- និង​មន្ដ្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗចំនួន ២៤ នាក់។February 27, 2018 Chhavorn SENG0

 

ក. ស្ថានភាព​ទូទៅៈ

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ដ្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៨ នាក់ ក្នុងនោះ

- វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ដ្រី ១ នាក់ )

- ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៧ នាក់ (បុរស ១ នាក់ )

- គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៥ នាក់ (ស្ដ្រី ១ នាក់ )

- គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​ការិនី​ចំនួន ៧ នាក់

- និង​មន្ដ្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗចំនួន ២៤ នាក់។


Scroll Up