គណ:កម្មការអន្តរ ក្រសួងដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម សាន វិសាល បានចុះពិនិត្យ និងវាយតម្លៃបញ្ចប់សុពលភាពលើការងារជួសជុលផ្លូវលក្ខណៈខួបក្រាលក្រួសក្រហម ចំនួន ០២ ខ្សែ នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ
May 11, 2017 by adminBunth0

នៅថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ គណ:កម្មការអន្តរ ក្រសួងដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម សាន វិសាល បានចុះពិនិត្យ និងវាយតម្លៃបញ្ចប់សុពលភាពលើការងារជួសជុលផ្លូវលក្ខណៈខួបក្រាលក្រួសក្រហម ចំនួន ០២ ខ្សែ ប្រវែងសរុប ១៥ ៥០០ ម ទទឹងខ្នងលើ ៤ ម និង ៥ ម និងសាងសង់លូថ្មីចំនួន ០១ កន្លែង ស្ថិតក្នុងឃុំជើងទៀន ស្រុកចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលអនុវត្តដោយមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៏ជនបទខេត្តឧត្តរមានជ័យ។

Scroll Up