នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជនបទនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ទទួលបានជំនួយហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទនៅកម្ពុជា ជំហាន២ ។

ហេតុដូចនេះ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជនបទ នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សូមអញ្ជើញក្រុមហ៊ុន ឬវិទ្យាស្ថានដែលមានគុណវុឌ្ឍិ ដើម្បីចូលរួមដាក់ដេញថ្លៃ៖ "ការស្រាវជ្រាវស្តីពីទិន្នន័យបឋម ការអភិវឌ្ឍម៉ូឌែលអាជីវកម្ម និងការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោង (Consultative Services on Baseline Survey, Business Model Development and M&E) " ។

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃការទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទង៖
១. លោក ឌី សារ៉ាត់ 017 722 880 dysarath@gmail.com
២. លោកស្រី សោម កែវរដ្ឋា 012 774 417 somkeorotha@gmail.com

Scroll Up