ឯកឧត្តម ឆាយ ឫទ្ធិសែន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ផ្ញើសារលិខិតរំលែកទុក្ខ ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ហូ សិទ្ធី ទេសរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុក ជានាយកខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្រ្តី ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ

Share your thoughts