កិច្ចប្រជុំផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យអនាម័យភូមិ និងជំរុញខ្នងផ្ទះប្រីប្រាស់បង្គន់រួមឱ្យសាងសង់បង្គន់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន នៅឃុំគគីធំ និងឃុំឈើទាល ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល

ខេត្តកណ្ដាល៖ នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ៩កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ លោក គឹម យូរី អនុប្រធានមន្ទីរ បានដឹកនាំក្រុមការងារមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកណ្ដាល បានចុះប្រជុំផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យអនាម័យភូមិ និងជំរុញខ្នងផ្ទះប្រីប្រាស់បង្គន់រួមឱ្យសាងសង់បង្គន់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន នៅឃុំគគីធំនិងឃុំឈើទាល ស្រុកកៀនស្វាយ ដោយមានការសហការចូលរួមពី លោកមេឃុំ លោកស្រី គកនក ឃុំ និងមេភូមិ ១៥ភូមិ សរុបចំនួន ៣០នាក់ ស្រី៥នាក់។

ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើម លោក គឹម យូរី អនុប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តបានមានមតិសំណេះសំណាល និងបង្ហាញពីគោលបំណងក្នុងការចុះប្រជុំផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យអនាម័យភូមិ និងជំរុញខ្នងផ្ទះប្រើប្រាស់បង្គន់រួមឱ្យសាងសង់បង្គន់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន។

ជាកិច្ចបន្ត ក្រុមការងារមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តបានពិនិត្យលើសៀវភៅទិន្នន័យអនាម័យភូមិ ឃុំ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យគ្រាដើម និងទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នភាព។

បន្ទាប់មកក្រុមការងារក៏បានធ្វើការសាកសួរលោកមេឃុំ គកនកឃុំ និងលោកមេភូមិ និងទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

– ឃុំគគីរធំ មានចំនួន ៧ភូមិ ដែលអត្រាគ្របដណ្ដប់អនាម័យលើស ៩៥% និងអត្រាអនាម័យគ្រប់ដណ្ដប់របស់ឃុំគគីធំ មានចំនួន ៩៩.១%។

-ឃុំឈើទាល មានចំនួន ៨ភូមិ ដែលអត្រាគ្របដណ្ដប់អនាម័យលើស ៩៥% និងអត្រាអនាម័យគ្រប់ដណ្ដប់របស់ឃុំគគីធំ មានចំនួន ៩៩.៥%។

ជាកិច្ចបញ្ចប់ លោក គឹម យូរី បានគោរពអរគុណដល់រដ្ឋបាលឃុំគគីរធំ និងឃុំឈើទាល ដែលបានសហការចូលរួម យ៉ាងសស្រាក់សស្រាំលើការងារផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យអនាម័យ ជាពិសេសក្នុងការចុះជំរុញតាមខ្នងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឱ្យចូលរួមសាងសង់បង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន។

ចុងក្រោយ លោក គឹម យូរី បានណែនាំបន្ថែមចំពោះចំណុចដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់បន្តដូចជា៖

-ការសាងសង់បង្គន់អនាម័យប្រកបដោយបរិយាបន្ន ជាពិសេសនៅកន្លែងផ្ដល់សេវាសាធារណៈ។

-ការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថាន។

-ការប្រើប្រាស់ទឹកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

Share your thoughts