លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ

FILES CATEGORY

FILTER

CREATION DATE

From
To
CLEAR ALL

ឯកសារថ្មីៗ

TitleSizeDownload
សៀវភៅបទដ្ឋានបច្ចេកទេសផ្លូវជនបទឆ្នាំ២០២១ 13.93 MB DownloadPreview
សៀវភៅទិនន្ន័យសារពើភ័ណ្ឌផ្លូវជនបទខេត្តកំពង់ឆ្នាំង 25.84 MB DownloadPreview
សៀវភៅទិនន្ន័យសារពើភ័ណ្ឌផ្លូវជនបទខេត្តមណ្ឌលគិរី 19.21 MB DownloadPreview
សៀវភៅទិនន្ន័យសារពើភ័ណ្ឌផ្លូវជនបទខេត្តត្បូងឃ្មុំ 12.84 MB DownloadPreview
សៀវភៅទិនន្ន័យសារពើភ័ណ្ឌផ្លូវជនបទខេត្តប៉ៃលិន 9.16 MB DownloadPreview
សៀវភៅទិនន្ន័យសារពើភ័ណ្ឌផ្លូវជនបទខេត្តកែប 8.58 MB DownloadPreview
សៀវភៅទិនន្ន័យសារពើភ័ណ្ឌផ្លូវជនបទខេត្តឧត្តរមានជ័យ 9.95 MB DownloadPreview
សៀវភៅទិនន្ន័យសារពើភ័ណ្ឌផ្លូវជនបទខេត្តតាកែវ 28.16 MB DownloadPreview
សៀវភៅទិនន្ន័យសារពើភ័ណ្ឌផ្លូវជនបទខេត្តស្វាយរៀង 14.49 MB DownloadPreview
សៀវភៅទិនន្ន័យសារពើភ័ណ្ឌផ្លូវជនបទខេត្តស្ទឹងត្រែង 17.96 MB DownloadPreview

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

អាសយដ្ឋាន៖ ដីឡូត៍លេខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ +៨៥៥ ១២ ៦៦៩ ៥៣៥
អ៊ីម៉ែល: Info@mrd.gov.kh
គេហទំព័រ: www.mrd.gov.kh
ទំព័រហ្វេសប៊ុក: www.facebook.com/mrdcambodia

ផែនទីបង្ហាញទីតាំងទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ