មន្រ្តីសង្គម និងបរិស្ថាន នៃគម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទជំហានទី៣ បានចុះប្រមូលទិន្នន័យ និងធ្វើការអង្កេតចុងគ្រា (End line Survey) ក្នុងស្រុកកញ្ចៀច និងស្រុកកំចាយមារ

ចែលរំលែក
photo 2024 07 09 06 28 29

ខេត្តព្រៃវែង៖ នាថ្ងៃទី ០១-០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ មន្រ្តីសង្គម និងបរិស្ថាន នៃនាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ ក្នុងគម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទជំហានទី៣ បានចុះប្រមូលទិន្នន័យ និងធ្វើការអង្កេតចុងគ្រា (End line Survey) សម្ភាសន៍ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធសម្រាប់កម្មវិធីអប់រំផ្សព្វផ្សាយសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ក្នុងគម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទជំហានទី៣ សម្រាប់ខ្សែផ្លូវ ១ ខ្សែ ពីឃុំក្ដឿងរាយ ដល់បឹងកក់ (PV1) ប្រវែង ២០,២ គ.ម នៅខេត្តព្រៃវែង ។

 

អ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មានដូចជា៖  លោកគ្រូអ្នកគ្រូ នៃវិទ្យាល័យស្វាយរមៀត សិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យស្វាយរមៀត អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំក្ដឿងរាយ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំស៊ាងឃ្វាង ប្រជាពលរដ្ឋភូមិក្រូច ភូមិចារជ្រុំ ភូមិទួលសុភី និងភូមិត្នោត ស្ថិតក្នុងស្រុកកញ្ចៀច និងស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង ។

photo 2024 07 09 06 28 26 photo 2024 07 09 06 28 27 photo 2024 07 09 06 28 29 photo 2024 07 09 06 28 32 photo 2024 07 09 06 28 33 2 photo 2024 07 09 06 28 33 photo 2024 07 09 06 28 34 photo 2024 07 09 06 28 35 2 photo 2024 07 09 06 28 35 photo 2024 07 09 06 28 36

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ