ទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន (International Day Against Drug Abuse and llicit Trafficking)

  • ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ម៉ោង ៧:០១ ព្រឹក
  • សារលិខិត
ចែលរំលែក
International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking copy

អបអរសាទរ ទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន (International Day Against Drug Abuse and llicit Trafficking) ក្រោមប្រធានបទ រួមគ្នាវិនិយោគលើការបង្ការ​ ទប់ស្កាត់ និងលើកកម្ពស់ការអប់រំ ដើម្បីសហគមន៍គ្មានគ្រឿងញៀន

២៦ មិថុនា ២០២៤

International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking copy scaled

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ