លោក តាន់ វាសនា ប្រធានមន្ទីរស្តីទីនៃមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ធំ និងក្រុមការងារមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត សហការជាមួយមន្រ្តីរដ្ឋបាលស្រុក ឃុំ បានចុះធ្វើការជួសជុលអណ្តូងទឹកខូចចំនួន ០៧អណ្ដូង សម្រាប់ផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់

ចែលរំលែក
photo 2024 05 08 15 27 07 4

ខេត្តកំពង់ធំ÷  នៅថ្ងៃអង្គារ-ពុធ ទី០៧-០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤  លោក តាន់ វាសនា ប្រធានមន្ទីរស្តីទីនៃមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ធំ  និងក្រុមការងារមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត សហការជាមួយមន្រ្តីរដ្ឋបាលស្រុក ឃុំ បានចុះធ្វើការជួសជុលអណ្តូងទឹកខូចចំនួន ០៧អណ្ដូង សម្រាប់ផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់  នៅក្នុងអំឡុងពេលគ្រោះរាំងស្ងួត  ដែលមានទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

១. អណ្តូងទី១ (សាលាឃុំក្លែង) នៅភូមិក្លែង ឃុំក្លែង  ស្រុកសណ្តាន់  មានប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ចំនួន ១៥  គ្រួសារ។

២. អណ្តូងទី២ នៅភូមិជាន់លែង ឃុំមានជ័យ ស្រុកសណ្តាន់  មានប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ចំនួន ១២គ្រួសារ ។

៣. អណ្តូងទី៣ នៅភូមិសមរម្យ ឃុំមានជ័យ ស្រុកសណ្តាន់  មានប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ចំនួន ១៥គ្រួសារ ។

៤. អណ្តូងទី៤ (សាលាបឋមសិក្សារំពុះ) នៅភូមិផ្ទោល  ឃុំមានជ័យ ស្រុកសណ្តាន់  អ្នកប្រើប្រាស់កូនសិស្ស ៣០០នាក់។

៥. អណ្តូងទី៥ នៅភូមិរំពុះ ឃុំមានជ័យ ស្រុកសណ្តាន់  មានប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ចំនួន ១៥គ្រួសារ។

៦. អណ្តូងទី៦ នៅភូមិជាន់លែង ឃុំមានជ័យ ស្រុកសណ្តាន់  មានប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ចំនួន ១៤គ្រួសារ ។

៧. អណ្តូងទី៧ នៅភូមិជាន់លែង ឃុំមានជ័យ ស្រុកសណ្តាន់  មានប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ចំនួន  ១៤គ្រួសារ ។

photo 2024 05 08 15 27 04 photo 2024 05 08 15 27 05 photo 2024 05 08 15 27 06 2 photo 2024 05 08 15 27 06 photo 2024 05 08 15 27 07 2 photo 2024 05 08 15 27 07 3 photo 2024 05 08 15 27 07 4 photo 2024 05 08 15 27 07 photo 2024 05 08 15 27 08 2 photo 2024 05 08 15 27 08 photo 2024 05 08 15 27 09 2 photo 2024 05 08 15 27 09

 

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ