សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ានស្តីពីការអភិវឌ្ឍជនបទ និងការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ចែលរំលែក
photo 2020 08 20 02 08 19

នាថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ាន ស្តីពីការអភិវឌ្ឍជនបទ និងការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រ ក្រោមប្រធានបទ “ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងការកសាងភាពធន់ ការឆ្លើយតបនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩”។

photo 2020 08 20 02 08 19photo 2020 08 20 02 00 21

photo 2020 08 20 02 00 24

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ