ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកពេញសិទ្ធិ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាមានគោរមងារជា បណ្ឌិតសភាចារ្យ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកពេញសិទ្ធិ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាមានគោរមងារជា “បណ្ឌិតសភាចារ្យ ”

សូមគោរពជូនពរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ទទួលបាននូវពុទ្ធពរទាំង៥ប្រការ គឺអាយុ វណ្ណ: សុខ: ពល: និងបដិភាន: កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ហើយនិងមួយវិញទៀតសូមឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច ក្នុងការ

ដឹកនាំវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនរុងរឿងបន្ថែមទៀត…។


Share your thoughts