របាយការណ៍​ប្រចាំ​ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់​នាយកដ្ឋាន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ
February 13, 2014 by Oudom SOK0

I. សេចក្តី​ផ្តើម 
ដើម្បី​ចូលរួមចំណែក​ដល់​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​ក្នុង​តំបន់​ជនបទ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា ព្រមទាំង​ដើម្បី​កែលម្អ​ស្ថានភាព​សុខភាព​សាធារណៈ និង​ស្ថានភាព​រស់នៅ​របស់​ប្រជាជន​នៅ​ជនបទ តាមរយៈ​ការកែលម្អ​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​នៅ​តំបន់​ជនបទ​នោះ។ ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ ២០០៣ មក រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បានសម្រេច​បង្កើត​នូវ​នាយកដ្ឋាន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ (DRWS) មួយ ក្រោម​ឱវាទ​របស់​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (MRD)។ ស្របតាម​ចក្ខុវិស័យ​របស់​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​ដែល​ធានាឱ្យមាន “សហគមន៍​ជនបទ​ប្រកបដោយ​សុខភាព សុភមង្គល និង​សុវត្ថិភាព ” នាយកដ្ឋាន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ បានកំណត់​ចក្ខុវិស័យ​របស់ខ្លួន ដោយ​ធានាថា “នៅ​ឆ្នាំ ២០២៥ ប្រជាពលរដ្ឋ​គ្រប់រូប​នៅ​សហគមន៍​ជនបទ ត្រូវមាន​សេវា​ផ្គង់​ផ្គង់​ទឹកស្អាត និង​អនាម័យ​គ្រប់គ្រាន់ ព្រមទាំង​រស់នៅក្នុង​បរិស្ថាន ដែលមាន​អនាម័យ​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព ”។

នាយកដ្ឋាន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ មាន​ទីតាំង​ស្ថិតនៅក្នុង ភូមិ​ព្រៃ​សាលា សង្កាត់​កា​កាប ខណ្ឌ​ពោធិ​សែន​ជ័យ រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ទូរសារ និង​ទូរស័ព្ទ​លេខ (០២៣) ៥៥៣ ៥៥១, Email Address: drws.mrd@gmail.com

II.ស្ថានភាព​មន្ត្រីរាជការ

១. រចនាសម្ព័ន្ធ

នាយកដ្ឋាន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ មាន​ការិយាល័យ​ចំណុះ ចំនួន ០៥ គឺ (i). ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល និង​កិច្ចការ​ទូទៅ (ii). ការិយាល័យ​ផ្គត់ផ្គង់ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (iii). ការិយាល័យ​ទឹកស្អាត (iv). ការិយាល័យ​គម្រោង និង​ផែនការ និង (v). ការិយាល័យ​ប្រព័ន្ធ​ស្រោចស្រព និង​ថាមពល​ខ្នាតតូច។

២. ធនធានមនុស្ស

នៅក្នុង​នាយកដ្ឋាន មាន​ក្របខ័ណ្ឌ​មន្ត្រីរាជការ​សរុប ចំនួន ៧៧នាក់ (ស្រី ០៥នាក់) ដែល​បាន​បែងចែក​ទៅតាម​មុខងារ និង​តួនាទី រួមមានៈ (i). ថ្នាក់ដឹកនាំ​នាយកដ្ឋាន ចំនួន ១១នាក់ (ii). ថ្នាក់ដឹកនាំ​ការិយាល័យ ចំនួន ១៣នាក់ និង (iii). មន្ត្រី ចំនួន ៥៣នាក់។ ក្នុងនោះ​មន្ត្រី​ដែល​សហការ​ជាមួយ​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ និង​គម្រោង​នានា សរុប​ចំនួន ២១នាក់ (ស្រី ០២នាក់) ដែល​រួមមានៈ (i). គម្រោង​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត និង​អនាម័យ​ជនបទ​ទី២ ចំនួន ១១នាក់ (ii). គម្រោង​កែលម្អ​ផ្លូវ​ជនបទ ចំនួន ០២នាក់ (iii). គម្រោង KETSANA ចំនួន ០១នាក់ និង (iv). អង្គការ UNICEF ចំនួន ០៦នាក់។

III.សកម្មភាព​ការងារ 

១. សកម្មភាព​ការងាររដ្ឋបាល

លទ្ធផល​ការងាររដ្ឋបាល របស់​នាយកដ្ឋាន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ​នៅក្នុង ខែឧសភា គ.ស. ២០១៤ នេះ សម្រេចបាន​ដូចតទៅៈ

 • ចូលរួម​សិក្ខាសាលា​បាន ចំនួន ០២លើក
 • លិខិតអញ្ជើញ​ថា្នក់​ដឹកនាំ​ចូលរួម​ប្រជុំបាន ចំនួន ០៤លិខិត
 • ទទួល​លិខិត​ពី​អង្គភាព និង​ស្ថាន​ប័ន​នានា​បាន ចំនួន ០៣លិខិត

២. គម្រោង កម្មវិធី និង​អង្គ​ការសហការ​ជាមួយ​នាយកដ្ឋាន 

ក. លទ្ធផល​ការងារ​សម្រេចបាន របស់​វិស័យ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ (ថវិកា​កម្មវិធី)

នៅក្នុង​ខែ ឧសភា គ.ស. ២០១៤ នេះ​លទ្ធផល​ការងារ​វិស័យ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ​សម្រេចបានៈ

១. ការងារ​សាងសង់​ថ្មី

 • សាងសង់​អណ្តូង​លូ​បាន ចំនួន ០៣អណ្តូង នៅ​ខេត្តពោធិ៍សាត់
 • សាងសង់​អាង​ត្រង​ទឹកភ្លៀង​បាន ចំនួន ០៤អាង នៅ​ខេត្ត​ប៉ៃលិន
 • ផ្តល់​ធុង​ចម្រោះ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន ចំនួន ១០០ធុង នៅ​ខេត្ត​រតនៈគីរី
 • សាង់សង់​អណ្តូងស្នប់​បាន ចំនួន ០៤អណ្តូង នៅ​ខេត្តពោធិ៍សាត់

២. ការងារ​ស្តារ /ជួសជុល

 • ជួសជុល​អណ្តូងស្នប់​បាន ចំនួន ០៥អណ្តូង នៅ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកោះកុង

៣. ការងារផ្សេងៗ

 • មន្ត្រី​ថ្នាក់​ខេត្ត​ពិនិត្យ​ការប្រើប្រាស់​ពី​ដំណើរការ និង​ការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ចែកចាយ​ទឹកបាន ចំនួន ០២លើក នៅ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង
 • ប្រជុំ​រៀបចំ​ផែនការ​យុ​ទ្ឋ​សាស្ត្រ និង​ផែនការ​សកម្មភាព គ.ស២០១៤សម្រាប់​មន្ទីរ​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តស្វាយរៀង
 • រៀបចំ​ផែនការ​ឆ្លើយតប​ចំពោះ​សមាហរណកម្ម គ.ស ២០១៤ នៅ​ខេត្តស្វាយរៀង
 • ប្រជុំ​ស្រង់​ទិន្នន័យ​ទឹកស្អាត និង​អនាម័យ នៅ​ភូមិ​តែង​ម៉ៅ ភូមិ​ចន្ទ្រា មាន​អ្នកចូលរួម​ចំនួន ២ ២៦០នាក់/ស្ត្រី ១១៥០នាក់ នៅ​ខេត្តស្វាយរៀង
 • ពិនិត្យ​ទីតាំង​ស្ថានភាព​អណ្តូង​សម្រាប់ធ្វើ​ការជួសជុល​ក្នុង គ.ស ២០១៤ នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

ខ. គម្រោង​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត និង​អនាម័យ​ជនបទ​ទី២ (RWSSP2)

គម្រោង​អនុវត្ត​ក្នុង​រយៈពេល ៥ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥) មាន​ថវិកា​ចំនួន ២៥,៨ លាន​ដុល្លារ (ថវិកា​រាជរដ្ឋាភិបាល ១,៨ លាន​ដុល្លារ ជំនួយឥតសំណង​រប​ស់​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ២១លាន​ដុល្លារ និង​ការចូលរួម​របស់​អ្នកទទួលផល ៣ លាន​ដុល្លារ) នៅក្នុង​ខេត្ត​គោលដៅ​ចំនួន ០៦ គឺ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ សៀមរាប និង​ខេត្តកំពង់ធំ។ ក្នុង ខែឧសភា គ.ស. ២០១៤ នេះ គម្រោង​សម្រេចបានៈ

 • ជម្រុញ​ក្រុម​ប្រើប្រាស់​ទឹក និង​អនាម័យ​ក្នុងការ​ធ្វើ​របង​អណ្តូង​ការពារ​ទឹក និង​ការ​សន្សំ​ប្រាក់​សម្រាប់​ជួសជុល​អណ្តូង នៅ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
 • រៀបចំ​ប្រជុំ​ជាមួយ​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ស្តីពី​ការ​ជម្រុញ​ការសាងសង់​បង្គន់​គ្រួ​សារបាន ចំនួន ០១លើក មាន​អ្នកចូលរួម​សរុប ២១នាក់ /ស្រី ០៧នាក់ នៅ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
 • រៀបចំ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី CLTS Hybrid & Wash អ្នកចូលរួម​សរុប ២៥៥នាក់ /ស្រី ១១៥ នាក់ នៅ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
 • រៀបចំ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី​ការ​ទុកដាក់​ទឹក​ប្រកបដោយ​សុវត្ថិភាព អ្នកចូលរួម ២៥៥នាក់/ស្រី ១១៥នាក់ នៅ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
 • រៀបចំ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី School Wash ដល់​លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស ចំនួន ០៤ វគ្គ អ្នកចូលរួម​សរុប ៤៩នាក់ /ស្រី ២៣នាក់ នៅ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
 • សាងសង់​អណ្ដូងស្នប់​បាន ចំនួន ១៩អណ្តូង នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តពោធិ៍សាត់
 • ជួសជុល​អណ្តូងស្នប់​បាន ចំនួន ០១អណ្តូង នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 • ស្ដារ​ស្រះ​សហគមន៍​បាន ចំនួន ០២ស្រះ នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 • ផលិត​ពាង​ត្រង​ទឹកភ្លៀង​បាន ចំនួន ១០១៣ពាង នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តពោធិ៍សាត់
 • សាងសង់​អាង​ត្រង​ទឹកភ្លៀង​បាន ចំនួន ០១អាង នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 • សាងសង់​បង្គន់​អនាម័យ​តាម​គ្រួ​សារបាន ចំនួន ៧៧៣បង្គន់ នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តពោធិ៍សាត់
 • សាងសង់​បង្គន់​អនាម័យ​សាធារណៈ​បាន ចំនួន ០២បង្គន់ នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តពោធិ៍សាត់
 • ធ្វើតេស្ត​រក​ជាតិ​អាសេនិច និង​សារ​ធា​តិ​រ៉ែ នៅក្នុង​ទឹក​អណ្តូង នៅ​ខេត្តពោធិ៍សាត់
 • រៀបចំ​ប្រជុំ​ភូមិ​បាន ចំនួន ៤ភូមិ ក្នុងការ​ជម្រុញ​ប្រជាជន​ឲ្យ​ជីករណ្តៅ និង​សង់ផ្ទះ​បង្គន់​ដែល​នៅ​សេសសល់​ឲ្យ​បាន​រួចរាល់ ក្នុង​ខេត្តពោធិ៍សាត់
 • រៀបចំ​ប្រជុំ​ឃុំ នៅ​ឃុំ​ក្បាល​ត្រាច ស្តីពី​ការគ្រោង​ផ្តល់​ស​មិ​ទ្ឋិ​ផល​គម្រោង​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្នុង ភូមិ​ចំនួន ០២ភូមិ ដែល​រស់នៅ​លើទឹក ក្នុង​ខេត្តពោធិ៍សាត់

គ. គម្រោង​ផែនការ​សុវត្ថិភាព​ទឹក​ជនបទ

ក្នុង​ខែឧសភា គ.ស. ២០១៤ នេះ​គម្រោង​សម្រេចបាន​លទ្ធផល​ការងារ​ដូចតទៅៈ

 • មន្ត្រី​គម្រោង​ត្រួតពិនិត្យ​ការងារ​ទឹក​សុវត្ថិភាព​បាន ចំនួន ០២ភូមិ នៅ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
 • ប្រជុំ​រៀបចំ​ផែនការ​ថវិកា​និង​សកម្មភាព​សម្រាប់​គម្រោង​ផែនការ​ទឹក​សុវត្ថិភាព​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្រោម​ការសម្របសម្រួល​ដោយ លោក​វេជ្ជ. ម៉ៅ សា​រ៉ា​យ ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​គម្រោង​ផែនការ​សុវត្ថិភាព​ទឹក​ជនបទ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា គ.ស២០១៤

ឃ. គម្រោង​ស្តារឡើងវិញ​នូវ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ដែល​ខូចខាត​ដោយ​ព្យុះ​កេ​ត​សា​ណា

ក្នុង ខែឧសភា គ.ស. ២០១៤ នេះ​គម្រោង​សម្រេចបាន​លទ្ធផល​ការងារ​ដូចតទៅៈ

 • សាងសង់​អណ្តូងស្នប់​បាន ចំនួន ០២អណ្តូង នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

៣. គម្រោង កម្មវិធី និង​អង្គ​ការសហការ​ជាមួយ​រាជធានី ខេត្ត 

ក. កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ​ស្អាត​កម្ពុជា

ក្នុង​ខែឧសភា គ.ស. ២០១៤ នេះ​កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ​ស្អាត​កម្ពុជា សម្រេចបាន​លទ្ធផល​ការងារ​ដូចតទៅៈ

 • រៀបចំ​វគ្គ​ផ្សព្វផ្សាយ​ដល់​សហគមន៍ ស្តីពី​ផលប៉ះពាល់​នៃ​ការខ្វះ​អនាម័យ ដែល​បណ្ដាលមកពី​ការ ប្រើប្រាស់​ទឹក​មិន​ស្អាត​បាន ចំនួន ០៩វគ្គ មាន​អ្នកចូលរួម​ចំនួន ៣០៥នាក់ /ស្ត្រី ១៩១នាក់ នៅ​ខេត្តស្វាយរៀង
 • រៀបចំ​វគ្គ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ចម្រោះ​ជីវៈ​ខ្សាច់ ដល់​ប្រជា​ពលរ​ដ្ធ​បាន​យល់​អំពី​ផលប្រយោជន៍ នៃ​ការប្រើប្រាស់ ការថែទាំ​បំពង់​ចម្រោះ​ទឹកស្អាត​បាន ចំនួន ១៦វគ្គ មាន​អ្នកចូលរួម ៤៥៨នាក់ ស្ត្រី ២៣១នាក់ នៅ​ខេត្តស្វាយរៀង
 • ពិនិត្យ​ធុង​ចម្រោះ​ដែល​កំពុង​ប្រើ​រយៈពេល​ចាប់ ០១ខែ ដល់ ០១ឆ្នាំ និង​លើសពី ០១ឆ្នាំ បាន ចំនួន ៦១១ធុង នៅ​ខេត្តស្វាយរៀង
 • សាងសង់​ជើង​ទំរ​ធុង​ចម្រោះ​សហគមន៍​បាន ចំនួន ០១កន្លែង និង​បំ​ពាង​ចាន​លាងដៃ​បាន ចំនួន ០១គ្រឿង នៅ​ខេត្តស្វាយរៀង
 • ផ្ដល់​បំពង់​ចម្រោះ​ទឹកស្អាត​បាន ចំនួន ២៥៥បំពង់ ដល់​ប្រជា​ពលរ​ដ្ធ​ចំនួន ២៥៥គ្រួសារ នៅ​ខេត្តស្វាយរៀង

ខ. គម្រោង​ថវិកា​ពី​ក្រសួង​កិច្ចការនារី

ក្នុង ខែឧសភា គ.ស. ២០១៤ នេះ​ក្រសួង​កិច្ចការនារី​បានផ្តល់​ថវិកា​សម្រាប់​អនុវត្ត​សកម្មភាព​ការងារ​ទឹកស្អាត ដែលជា​លទ្ធផល​សម្រេច​បាន​ដូចតទៅៈ

 • រៀបចំ​ប្រជុំពិភាក្សា​អំពី​ការវាយតម្លៃ​សម្រាប់​គម្រោង​បម្រែបម្រួល​អាកាសធាតុ នៅ​ខេត្ត​រតនៈគីរី

គ. កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ UNICEF

ក្នុង​ខែឧសភា គ.ស. ២០១៤ នេះ​កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ UNICEF សម្រេចបាន​លទ្ធផល​ការងារ​ដូចតទៅៈ

 • ផ្តល់​ធុង​ចម្រោះ សាប៊ូ ធុង​ទឹក​ចំណុះ ២០ លីត្រ ពី​ដុង​ទឹក និង​ថ្នាំ​ដាក់​ទឹក​សុវត្ថិភាព ជូន​ប្រជាជន រងគ្រោះ ដោយសារ​ទឹកជំនន់​ឆ្នាំ ២០១៣ បាន​ចំនួន ៦៩០គ្រួសារ នៅ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
 • រៀបចំ​ប្រជុំ​ថ្នាក់ឃុំ និង​ចុះ​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​តាម​សាលារៀន​ក្នុង​តំបន់​គោលដៅ​បាន ចំនួន ៩សាលា និង​សហគមន៍​គោលដៅ​បាន ចំនួន ២ឃុំ នៅ​ខេត្តកោះកុង
 • រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ការរៀបចំ​ផែនការ​ថវិកា​ប្រចាំ សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៥ សម្រាប់​អនុវត្ត​កម្មវិធី​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត និង​អនាម័យ​ជនបទ នៅ​ខេត្តកំពត
 • រៀបចំ​ត្រួតពិនិត្យ​វាយតម្លៃ​តាម​គ្រួសារ​ស្តីពី​ការចេះ​ធ្វើ​ទឹក​ឲ្យ​សា្អ​ត និង​ការ​ស្តុក​ទឹក​សុវត្ថិភាព នៅ​ខេត្តកំពង់ធំ
 • រៀបចំ​ប្រជុំ​បូកសរុប​លទ្ធផល​ស្តីពី​ការធ្វើ​ទឹក​ឲ្យ​សា្អ​ត និង​ការ​ស្តុក​ទឹក​ផឹក​សុវត្ថិភាព នៅ​ខេត្តកំពង់ធំ

ឃ. កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ​សង្គ្រោះ​សត្វព្រៃ SCW

ក្នុង​ខែឧសភា គ.ស. ២០១៤ នេះ​កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ​សង្គ្រោះ​សត្វព្រៃ SCW សម្រេចបាន​លទ្ធផល​ការងារ​ដូចតទៅៈ

 • រៀបចំ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​អំពី​ការប្រើប្រាស់​ទឹកស្អាត និង​អនាម័យ​បាន ចំនួន ២វគ្គ នៅ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង

ង. កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ WFP

ក្នុង​ខែឧសភា គ.ស. ២០១៤ នេះ​កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ WFP សម្រេចបាន​លទ្ធផល​ការងារ​ដូចតទៅៈ

 • ស្តារ​ស្រះ​សហគមន៍​បាន ចំនួន ០៤ស្រះ នៅ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ច. កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ CEDAC

ក្នុង​ខែឧសភា គ.ស. ២០១៤ នេះ​កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ CEDAC សម្រេចបាន​លទ្ធផល​ការងារ​ដូចតទៅៈ

 • រៀបចំ​ប្រជុំ​ជាមួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដើម្បី​ជ្រើសរើស​ទីតាំង​សម្រាប់​សាងសង់​អណ្តូងស្នប់ ចំនួន ០៣អណ្តូង និង​បង្កើត​ក្រុម​ប្រើប្រាស់​ទឹក​និង អនាម័យ និង​ក្រុម​ស្នូល​នៃ​ក្រុម​ប្រើប្រាស់​ទឹក និង​អនាម័យ នៅ​ខេត្ត​រតនៈគីរី

ឆ. កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ​គ្រួសារ​យើង

ក្នុង​ខែឧសភា គ.ស. ២០១៤ នេះ​កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ​គ្រួសារ​យើង សម្រេចបាន​លទ្ធផល​ការងារ​ដូចតទៅៈ

 • រៀបចំ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​អំពី​តួនាទី​និង​ភារៈកិច្ច​របស់​ក្រុម​ប្រើប្រាស់ និង​អនាម័យ​បាន ចំនួន ០៣វគ្គ នៅ​ខេត្ត​រតនៈគីរី

ជ. កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ​កូនក្មេង

ក្នុង​ខែឧសភា គ.ស. ២០១៤ នេះ​កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ​កូនក្មេង សម្រេចបាន​លទ្ធផល​ការងារ​ដូចតទៅៈ

 • សាងសង់​អណ្ដូងស្នប់​បាន ចំនួន ១០អណ្ដូង នៅ​ខេត្តស្វាយរៀង

ឈ. កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ​ទស្សនៈ​ពិភពលោក

ក្នុង​ខែឧសភា គ.ស. ២០១៤ នេះ​កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ​ទស្សនៈ​ពិភពលោក សម្រេចបាន​លទ្ធផល​ការងារ​ដូចតទៅៈ

 • ជួសជុល​អណ្តូងស្នប់​បាន ចំនួន ២៦អណ្តូង នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ
 • ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្តីពី​ទឹក​សា្អ​ត និង​អនាម័យ បាន ចំនួន ០៧លើក មាន​អ្នកចូលរួម​ចំនួន៤២២នាក់/ ស្រី ៣២៥នាក់ នៅ​ខេត្តកំពង់ធំ
 • ប្រជុំ​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ស្តីពី​ទឹក​សា្អ​ត​ជាមួយ​ក្រុម​ប្រើប្រាស់​ទឹក​សា្អ​ត អ្នកចូលរួម​សរុប ១៧៨នាក់/ស្រី ១២៦នាក់ នៅ​ខេត្តកំពង់ធំ

ញ. កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ Plan

ក្នុង​ខែឧសភា គ.ស. ២០១៤ នេះ​កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ Plan សម្រេចបាន​លទ្ធផល​ការងារ​ដូចតទៅៈ

 • រៀបចំ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​អំពី​តួនាទី​និង​ភារៈកិច្ច​របស់​ក្រុម​ប្រើប្រាស់ និង​អនាម័យ​បាន ចំនួន ០៣វគ្គ នៅ​ខេត្ត​រតនៈគីរី

ដ. កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ​ពន្លឺ​អភិវឌ្ឍន៍ (APA)

ក្នុង​ខែឧសភា គ.ស.២០១៤ នេះ​កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ​ពន្លឺ​អភិវឌ្ឍន៍ សម្រេចបាន​លទ្ធផល​ការងារ​ដូចតទៅៈ

 • រៀបចំ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី​ទឹក​សា្អ​ត និង​អនាម័យ​ដល់​គ្រូ​បឋមសិក្សា បាន ចំនួន ០២វគ្គ មាន​អ្នកចូលរួម​សរុប ចំនួន ៦៤នាក់ / ស្រី ៣៤នាក់ នៅ​ខេត្តកំពង់ធំ
 • រៀបចំ​យុទ្ធនាការ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ទឹក​សា្អ​ត និង​អនាម័យ និង​បរិ​សា្ថ​ន​នៅតាម​សាលារៀន បាន ចំនួន ០៨លើក មាន​សិស្ស និង​គ្រូ​ចូលរួម​សរុប ១១៤៤នាក់ /ស្រី ៦៥២នាក់ នៅ​ខេត្តកំពង់ធំ

IV.មេរៀន និង​បទពិសោធន៍

 • កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ល្អ​នៅ​ថ្នាក់ជាតិ រវាង​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្រសួង​ពាក់ព័ន្ធ ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​នានា និង​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ (រដ្ឋអំណាច​មូលដ្ឋាន) ទទួលបាន​ជោគជ័យ​ក្នុងការ​អនុវត្ត​គ្រប់​គម្រោង កម្មវិធី
 • NGOs មាន​ចំនួន​ច្រើន​កំពុងធ្វើការ​ងារ​ទឹកស្អាត​នៅតាម​បណ្តា​ខេត្ត ប៉ុន្តែ​គ្មាន​កិច្ចសហការ​ល្អជា​មួ​យម​ន្ទីរ​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​រាជ​ធានី ខេត្ត ជាហេតុ​បណ្តាល​ឲ្យ​ខ្វះ​ទាំង​ទិន្នន័យ​ថវិកា ក៏ដូចជា​សមិទ្ធផល​ដែល​សម្រេចបាន​ប្រចាំឆ្នាំ
 • ការចែករំលែក​បទពិសោធ​ន៍ និង​លទ្ធផល នៃ​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវផ្សេងៗដល់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​មាន​សារសំខាន់​ណាស់ ពិសេស​ការងារ​អប់រំ​បណ្តុះបណ្តាល ផ្សព្វផ្សាយ ដល់​សហគមន៍​ណា​ដែល​រងគ្រោះ​ធ្ងន់ធ្ងរ
 • ការបណ្តុះបណ្តាល ផ្សព្វផ្សាយ លើ​ការងារ​គុណភាព​ទឹក (អាសេនិច) មិន​ទទួលបាន​លទ្ធផល​ល្អ បើសិនជា​ការបណ្តុះបណ្តាល​ទាំងនោះ​ធ្វើ​តែមួយ​លើក ហើយ​ខ្វះ​ការតាមដាន
 • ការចូលរួម​របស់​ស្ត្រី (ក្នុងការ​សម្រេចចិត្ត) ចំពោះ​ការអនុវត្ត​គម្រោង​នានា គឺមាន​ប្រសិទ្ធិភាព​ខ្ពស់
 • បញ្ហា​បម្រែបម្រួល​អាកាសធាតុ គឺជា​បរិបទ​ថ្មី​នៅ​កម្ពុជា ដូច្នេះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​កំពុង​រស់នៅ​ជនបទ​មិនទាន់មាន​ការយល់​ច្បាស់​ការវិវត្តន៍​បញ្ហា​នេះ។

V.ការ​ប្រឈម

 • ថវិកា និង​ធនធានមនុស្ស
 • ការផ្លាស់ប្តូរ​ទម្លាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ
 • បញ្ហា​គុណភាព​ទឹក
 • ប្រព័ន្ធ​ទិន្នន័យ​អណ្តូង​គ្រប់​ប្រភេទ​នៅមានកម្រិត
 • បម្រែបម្រួល​អាកាសធាតុ
 • តាម​រាជធានី ខេត្ត​មួយចំនួន​ការ​ខួងអណ្តូង​ពុំ​ទទួលបាន​លទ្ធផល ដោយ​ខ្វះខាត​ទឹក​ក្រោម​ដី

VI.សំណូមពរ

 • ស្នើ​មន្ទីរ​រាជធានី ខេត្ត រៀបចំ​ឲ្យ​មាន​ស្ថិតិ​ត្រឹមត្រូវ​នូវ​អណ្តូង​កំពុងដំណើរការ និង​អណ្តូង​ខូចខាត​គ្រប់​ប្រភេទ​រួច​បញ្ជូនមក​នាយកដ្ឋាន
 • ស្នើ​មន្ទីរ​រាជធានី​ខេត្ត​បញ្ជូន​របាយការណ៍​ឲ្យ​បាន​ទៀងទាត់ និង​ទាន់ពេលវេលា​មកនាយក​ដ្ឋា​ន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ
 • ស្នើ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បង្កើន​ខ្ទង់​ថវិកាជាតិ​ឲ្យ​បាន​ទ្វេ​រដង សម្រាប់​វិស័យ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត និង​វិភា​ជ​ថវិកា​ឲ្យ​បាន​ទាន់ពេលវេលា
 • ស្នើ​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ និង​អង្គការ​នានា​ដែល​មិនទាន់បាន​សហការ​កន្ល​ង​មក មេត្តា​ធ្វើ​កិច្ចសហការ​ឲ្យ​បានល្អ​ជាមួយ​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
 • ស្នើសុំ​ក្រសួង និង​អង្គការ​ដៃគូ​ផ្តល់​អ្នកបច្ចេកទេស និង​ថវិកា​ដើម្បី​ធ្វើការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ។

VII.ផែនការ និង​ទិសដៅ​សកម្មភាព​យុ​ទ្ឋ​សាស្ត្រ សម្រាប់ ខែ ឧសភា គ.ស. ២០១៤

 • សិក្សា​ទីតាំង​សម្រាប់​សាងសង់​ស្ថានីយ៍​ផលិត​ទឹកស្អាត
 • សិក្សា​ទីតាំង​ជួសជុល​អណ្តូង
 • សហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​នានា
 • ស្តារ និង​ជួសជុល​ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ​ខ្នាតតូច
 • ជំរុញ​ការអប់រំ​ប្រជាពលរដ្ឋ​អំពី​ការ​ទុកដាក់​ទឹក​ឲ្យ​មាន​សុវត្ថិភាព​នៅតាម​គ្រួសារ
 • ពិនិត្យ តាមដាន​ការសាងសង់ និង​ជួសជុល​អណ្តូង
 • ជំរុញ​ការលើកកម្ពស់ និង​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ការប្រើប្រាស់ ថែទាំ​ប្រភពទឹក
 • ធ្វើតេស្ត​រក​សារធាតុ​អាសេនិច​ក្នុង​ទឹក​អណ្តូង​នៅ​ទូទាំងប្រទេស
 • រៀបចំ​ចងក្រង និង​ពង្រឹង​ក្រុម​ប្រើប្រាស់​ទឹក និង​អនាម័យ

VIII.សន្និដ្ឋាន

ការអនុវត្ត​សកម្មភាព​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ​ដែល​រួមមាន​ការសាងសង់​អណ្តូងទឹក ពាង​យក្ស ធុង​ចម្រោះ អាង​ត្រង​ទឹកភ្លៀង អាង​ចម្រោះ​ជាតិ​ដែក ស្រះ​សហគមន៍ ប្រព័ន្ធ​ចែកចាយ​ទឹក​តាម​ទុយោ​ខ្នាតតូច និង​ធារាសាស្ត្រ​ខ្នាតតូច…….ជាដើម។ល។ គឺជា​ការរួមចំណែក​ក្នុង​យុទ្ធនាការ នៃ​ការជួយ​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ និង​បាន​ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​គោលនយោបាយ​ជាតិ គោលដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ និង​យុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ដែល​បាន​ដាក់ចេញ​ជាពិសេស គឺ​បាន​ជួយ​ដល់​តម្រូវការ​នៃ​ការរស់នៅ របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅតាម​តំបន់​ជនបទ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត នាយកដ្ឋាន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ​គឺជា​សេនាធិការ​មួយ​ដ៏​សំខាន់​របស់​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្នុងការ​ដើរតួ​ជា​អ្នកសម្របសម្រួល​ការអនុវត្ត​សកម្មភាព ដើម្បី​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ទឹក​ប្រជាពលរដ្ឋ​តាម​មូលដ្ឋាន ក្នុង​គោលបំណង ដើម្បី​រួមចំណែក​ក្នុងការ​ផ្លាស់ប្តូរ និង​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព។ ដោយ​ការយកចិត្តទុកដាក់​ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេស ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​ដែលមាន ឯកឧត្ដម​រដ្ឋមន្ត្រី ជា​ប្រមុខ​បានធ្វើ​ឲ្យ​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ មាន​ការវិវឌ្ឍ​រីកចំរើន ដោយបាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទទួលបាន​នូវ​ការអប់រំ ស្តីពី​ការប្រើប្រាស់​ទឹកស្អាត និង​អនាម័យ បោះបង់​ទម្លាប់​មិនល្អ។

ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ

Scroll Up